Kontakt

Załącz plik (dozwolne formaty: .pdf,.doc,.docx,.txt,.jpg,.jpeg,.png,.gif)


"PIO-MAR" Sprzedaż i Produkcja Mebli
Mariola Poręba

ul. Piaski 14,
33-340 Stary Sącz
NIP 734-199-92-67

Oddział Nowy Sącz
ul. Na Rurach 32 , 33-300 Nowy Sącz

Dane kontaktowe:

E-mail: piomarmeble@gmail.com
Renata: 662 56 9876
Ewa: 66 88 44 909
Mariola: 600 266 771
Piotrek: 502 459 012

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 9-17

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIO-MAR Sprzedaż i Produkcja Mebli Mariola Poręba, ul. Piaski 14, 33-340 Stary Sącz
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferty - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy