Polityka prywatności

INFORMACJA
dotycząca Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Administratorem Danych Osobowych (ADMINISTRATOR) jest: PIO-MAR Sprzedaż i Produkcja
Mebli Mariola Poręba ul. Piaski 14, 33-340 Stary Sącz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 734-199-92-67 , REGON: 120579010.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy przez okres jej obowiązywania, okres przedawnienia roszczeń oraz w celu marketingowym przez okres obowiązywaniaumowy (usprawiedliwiony interes administratora).

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usługi najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.